FAQ werknemers

Als je als uitzendkracht via Senior Junior werkt, dan is NBBU CAO op jou van toepassing.

Deze vind je hier.

Voor aanvang van werktijd dien je je ziek te melden bij de opdrachtgever. Daarnaast dien je je voor 9:00 uur ziek te melden bij Senior Junior.

Elke uitzendkracht heeft twee wachtdagen bij ziekte. Je krijgt hiervoor een wachtdagencompensatie bovenop je loon waarmee je bij een gemiddeld ziektebeeld deze dagen weer terugverdiend. In artikel 25 van de NBBU CAO is dit terug te lezen.

In artikel 25 van de NBBU CAO kun je teruglezen wanneer je als uitzendkracht bij ziekte een uitkering ontvangt.

Het verschilt per opdrachtgever wat voor soort contract je krijgt. Uiteraard wordt dit vooraf door ons met je besproken. De mogelijkheden zijn een flexibel (uitzend)contract, een tijdelijk contract of een contract direct bij het bedrijf waar jij gaat werken (werving & selectie).

Er is een pensioenregeling en deze is ondergebracht bij StiPP, de Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten, die voorziet in de opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Na de duur van 26 gewerkte weken start automatisch de pensioenafdracht en daarbij ook de opbouw van het pensioen.

In de artikelen 13, 14 en 15 van de NBBU CAO wordt informatie verstrekt over de verschillende fases waarin gewerkt wordt en de duur van deze fase. Deze CAO vind je hier.

  • Fase 1: 26 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding
  • Fase 2: 52 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding, met pensioenopbouw
  • Fase 3: Maximaal 6 overeenkomsten bepaalde tijd gedurende maximaal 4 jaar (duur van de overeenkomsten mag variëren)
  • Fase 4: Contract voor onbepaalde tijd

Senior Junior werkt met een vier wekelijkse loonbetaling. Na iedere vier weken volgt er een uitbetaling. Deze uitbetaling vindt altijd plaats in de week na de week die deelbaar is door 4 op dinsdag.

Als uitzendkracht heb je recht op vakantiegeld in de vorm van een vakantiebijslag van 8% van het feitelijk loon. Het vakantiebijslag jaar loopt van 1 mei van enig jaar tot 1 mei van het volgend jaar. De vakantiebijslag wordt dan ook (naar rato) uitgekeerd in de maand mei.

  • Voor ieder gewerkt uur bouw je reserveringen op. Dit is een verzamelnaam voor vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim. Over elk uur ontvang je voor deze componenten een percentage van je loon.
  • Zodra je een vrije dag hebt of bijvoorbeeld naar de tandarts of dokter moet, kun je hiervoor een vrije dag (of kort verzuim) opnemen.
  • Onderaan je loonstrook vind je je saldo aan reserveringen. Je kan hier precies vinden wat je hebt opgebouwd en opgenomen. Let op; je kan geen doorbetaalde vrije dagen opnemen als je hiervoor geen saldo hebt. Neem je een vrije dag maar heb je geen saldo? Dan krijg je voor deze dag geen salaris uitbetaald.

In artikel 27 van de NBBU CAO is geregeld dat een uitzendkracht bij elke volledige gewerkte werkmaand recht heeft op 16 uur vakantie of een evenredig deel daarvan. De uitzendkracht bouwt 10,39% van zijn bruto loon op aan vakantiedagen. Dat zijn ongeveer 24 dagen per jaar bij 40 uur per week werken.

Deze CAO vind je hier.

Indien je vakantie-uren of vakantiedagen op wenst te nemen, kun je dit allereerst overleggen met de opdrachtgever. Senior Junior hoeft hiervoor geen akkoord te geven. Wel zijn wij uiteraard graag op de hoogte van jouw vrije dagen, dus verzoeken wij je om dit wel aan ons door te geven.

Op www.rijksoverheid.nl kan je terugvinden wat het minimumloon is wat minimaal gehanteerd moet worden.

Senior Junior bestaat uit enthousiaste gedreven medewerkers die jou graag aan een nieuwe baan helpen. We kijken uiteraard goed naar je CV, maar ook naar wie jij als persoon bent! Wat zoek jij en welke bedrijven en functies sluiten daar goed op aan? Op deze manier maken wij de juiste match tussen jou en onze opdrachtgever.

Senior Junior is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-3399750.