FAQ werkgevers

Senior Junior hanteert de NBBU CAO. Deze vind je hier.

Inlenersbeloning is een term uit de CAO voor uitzendkrachten van de NBBU. Binnen de CAO voor uitzendkrachten van de NBBU wordt de inlenersbeloning altijd vanaf dag 1 gehanteerd. Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of CAO. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen, hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

  • Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

In de artikelen 13, 14 en 15 van de NBBU CAO wordt informatie verstrekt over de verschillende fases waarin gewerkt wordt en de duur van deze fase. Deze CAO vind je hier.

  • Fase 1: 26 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding
  • Fase 2: 52 gewerkte weken met of zonder uitzendbeding, met pensioenopbouw
  • Fase 3: Maximaal 6 overeenkomsten bepaalde tijd gedurende maximaal 4 jaar (duur van de overeenkomsten mag variëren)
  • Fase 4: Contract voor onbepaalde tijd

In de meeste uitzendovereenkomsten staat het zogeheten uitzendbeding. Dit is de essentie van de flexibiliteit van het inhuren van een uitzendkracht. Het betekent dat de inlener van de uitzendkracht (en de uitzendkracht zelf dus ook) relatief snel van de samenwerking af kan. Letterlijk zegt het uitzendbeding dat de arbeidsovereenkomst (tussen uitzendkracht en uitzendbureau) eindigt op het moment dat de inlener (die de uitzendkracht van het uitzendbureau inhuurt) de opdracht beëindigt. Het beding treedt meestal ook in werking bij ziekte van de werknemer. Het gevolg is dat de werknemer zijn ziekengeld van het UWV ontvangt omdat er (tijdelijk, gedurende de ziekte) geen dienstverband meer is.

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening. De rekening is bedoeld voor bedrijven die personeel uitlenen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Van de G-rekening kan alleen geld naar een speciaal gironummer van de Belastingdienst en naar andere G-rekeningen worden overgemaakt. In verband met de Wet Keten Aansprakelijkheid kunnen de opdrachtgevers van dit soort bedrijven (dus de inleners van het personeel) een gedeelte van de factuur op de G-rekening van de uitlener storten. De uitlener, in dit geval Senior Junior, gebruikt dit geld om zijn verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting te voldoen aan de Belastingdienst.
Senior Junior maakt gebruik van deze G-rekening en vraagt de inlener om een percentage van het totale factuurbedrag over te maken op de G-rekening. Dit staat op de facturen vermeld incl. het daarbij behorende rekeningnummer.

Het uurtarief wat betaald wordt voor de inleen van een uitzendkracht is een all-in tarief en bestaat uit onder andere de volgende componenten: 
Bruto uurloon, vakantiegeld, vrije dagen en kort verzuim. Daarnaast zijn de kosten inbegrepen die vooruitkomen uit cao verplichtingen zoals pensioen, opleiding, sociale premies en afdrachten en doorbetaling bij ziekte.

Senior Junior is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-3399750.